2021 CELEBRAMOS EL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE LA INSULINA

Des de l’AdCc ens volem sumar a la celebració del primer Centenari del descobriment de la insulina.

Creiem que es important donar a conèixer l’historia d’aquest gran descobriment científic i la seva importància. Per això publicarem tots aquells articles que tinguin contingut i que puguin ser de l’interès dels associats. El primer article que adjuntem l’enllaç, Desde AdCc queremos sumarnos a la celebración del primer Centenario del descubrimiento de la insulina (Centre per la Innovació de la diabetis infantil de l’Hospital de Sant Joan de Deu) el 14/04/2021. Desde AdCc queremos sumarnos a la celebración del primer Centenario del descubrimiento de la insulina.

https://diabetes.sjdhospitalbarcelona.org/ca/diabetes-tipo-1/actualidad/2021-centenari-descobriment-insulina