ADCC

ADCC

El passat 3 de març de 2018 es va celebrar, a Manresa, l’Assemblea Fundacional de l’Associació de Diabètics de la Catalunya Central (AdCc).

Aquesta nova Entitat es la hereva i la continuació de la que, al 1986, es va fundar, també a Manresa, sota el nom de Associació de Diabètics de la Setena Regió (ADISER). Amb l’objectiu d’atendre, com associació de pacients i sense ànim de lucre, les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya. L’any 1992 es va fundar, també a Manresa, l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) de la que hem format part, com socis fundadors i com Delegació, fins el 15 de març de 2018 data en la que ens hem desvinculat i fundat AdCc.

Som una entitat que reuneix tan diabètics com pares o tutors de nens diabètics, familiars i col·laboradors sensibilitzats per algun motiu amb els problemes que es deriven d’aquesta patologia. Estem totalment desvinculats de qualsevol afany de lucre, ideari polític o religiós i oberts a col·laborar o coordinar-nos amb totes aquelles entitats que comparteixin els nostres objectius fundacionals.

Els objectius de l’AdCc, segons els Estatuts, segueixen essent els mateixos que portem defensant, des de fa 32 anys, sota diferents noms: La principal finalitat es el suport i la defensa del col·lectiu de persones amb diabetis. Portem a terme activitats i actes per tal que els membres de l’entitat i aquella altra població diabètica o no, que hi estiguin interessats puguin assumir adequadament la convivència amb la seva diabetis i portar una vida el mes normalitzada possible.

Les raons per associar-nos son moltes, des de la solidaritat amb totes aquelles persones que comparteixen la nostre malaltia crònica (la diabetis), fins entendre que, la qualitat de l’assistència sanitària que avui gaudim, l’hem de defensar col·lectivament. Cal forçar a l’Administració perquè s’impulsi la investigació científica; perquè els avenços científics i tecnològics es posin a l’abast dels professionals sanitaris (metges, infermeres, ..) a fi de que els pacients en puguem rebre els seus beneficis i millorar en els tractaments. Volem tenir veu, una veu potent, en tots aquells estaments en els que es prenen decisions que afecten directament a la nostre salut.

Es per aquestes raons que et demanem que participis en el projecta de l’AdCc, que amb la teva afiliació ens donis la força necessària per poder complir amb els nostres objectius fundacionals, que no son altres que el defensar els drets i necessitats dels diabètics i diabètiques de la Catalunya Central.

En aquesta web trobaràs un full d’inscripció que agriríem ens facis arribar degudament complimentat. Es pot enviar per correu ordinari, a mà a l’oficina o telemàticament a: [email protected]