Notícies socis

En l'Assemblea General Ordinària del 4 de març de 2023 es va decidir adherir-nos, com entitat, al posicionament estratègic del "Foro Español de Pacientes" 2023.   Adjuntem el document de 14 punts per general coneixement.

FEP Posicionamiento estratégico_Foro Español de Pacientes_2023 OK

El passat dissabte 4 de març i d'acord amb la convocatòria enviada i publicitada,  es va celebrar l'Assemblea General Ordinària 2023 a on es va aprovar la Memòria 2022, l'estat de comptes i els projectes per el 2023. Volem agrair la presència dels socis i sòcies i dels vots delegats. Moltes gracies a tothom.

En la darrera Assemblea General Ordinària de l'AdCc es va aprovar per unanimitat la Memòria 2022 presentada. Per aquesta raó la publiquem per general coneixement.

230218 MEMORIA 2022 def11