Noticias socios

En l'Assemblea General Ordinària del 4 de marzo 2023 es va decidir adherir-nos, com entitat, al posicionament estratègic del "Foro Español de Pacientes" 2023. Adjuntem el document de 14 punts per general coneixement.

FEP Posicionamiento estratégico_Foro Español de Pacientes_2023 OK

El passat dissabte 4 de març i d'acord amb la convocatòria enviada i publicitada, es va celebrar l'Assemblea General Ordinària 2023 a on es va aprovar la Memòria 2022, l'estat de comptes i els projectes per el 2023. Volem agrair la presència dels socis i sòcies i dels vots delegats. Muchas gracias a todo el mundo.

En la darrera Assemblea General Ordinària de l'AdCc es va aprovar per unanimitat la Memòria 2022 presentada. Per aquesta raó la publiquem per general coneixement.

230218 MEMORIA,,es,Apro,,it 2022 def11